Projektai

 
«
»

   Konstrukcijų dalis

Mūsų įmonės specializacija senų pastatų stiprinimo, rekonstrukcijos, remonto projektai. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su architektais. Rengiame konstrukcijų projektus techninio projekto ar darbo projektų stadijose, vykdome projekto vykdymo priežiūrą

 

   Architektūros dalis

Planuojate rekonstruoti ar remontuoti butą ar namą? Mes parengsime projektinius pasiūlymus, suderinsime su Kultūros paveldo departamentu ir atsakingu savivaldybės skyriumi. Gausime projektavimo sąlygas, pagal išduotas sąlygas ir suderintus projektinius pasiūlymus parengsime techninį projektą, gausime leidimą ar pritarimą darbams

  

   Tvarkyba

Norite restauruoti dvarą ar kitą nekilnojamą kutūros vertybę? Arba likviduoti avarinę pastato būklę? Gal neturite lėšų ir reikia apsaugoti statinį nuo tolesnio įrimo, užkonservuojant jį? Parengsime tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektą, suderinsime jį su visomis institucijomis, gausime leidimą atlikti kultūros paveldo objekto tvarkomuosius paveldosaugos darbus

 

 

 
smart foreash